Blog
aug '20
Når dét at smitte andre er positivt

Når dét at smitte andre er positivt

Åh, altså jeg er bare i rigtig dårligt humør i dag og jeg aner ikke, hvordan jeg overhovedet skal komme igennem dagen med alt det jeg skal nå. Du kender til tanken og den følelse den giver dig men du formår alligevel at komme igennem dagen, selvom du synes det er hamrende svært ikke? Sådan er det heldigvis ofte og kan du huske, hvad du gjorde? Det kan man ikke altid men bevidst eller ubevidst bruger vi forskellige strategier fra vores erfaring gennem livet og når en bestemt strategi virker hver gang, så får den en helt speciel plads i vores erfaringskasse og så deler vi ud af den, så andre også får gavn af den. Der er evidens for, at dét at tale sig selv op for at komme videre, har god effekt og det er der mange måder, vi kan gøre på. Hvad vil det sige, at tale sig selv op. Helt enkelt vil det sige, at vi skal tale til os selv, på samme måde, som når vi taler med en vores bedste ven. Vi er så dygtige til at være positive og opmuntrende, støttende og kærlige, når vi kommunikerer med vores venner. Så hvorfor skulle der gælde andre regler, når vi taler med os selv. Nej vel. Det at gå fra at være i dårligt humør til at komme i lidt bedre humør udspringer fra de tanker vi har. Så vores tanker, uanset om de er barske og uvenlige eller søde og omsorgsfulde, trigger en bestemt følelse hos os og her, at være i dårligt humør og den følelse afgør det valg vi tager eller den handling vi foretager. SÅ derfor kan det hjælpe os på den vildeste måde, når vi lærer at styre tankerne bedre. Og på sigt kan de hjælpe os med at håndtere det dårlige humør, når vi ved, hvad vi skal gøre. Ud over at tale os selv op, er dét at skifte fokus en yderst givende strategi også. Og den virker hver gang selvom det tager tid før vi mærker virkningen. Det lyder vanvittig enkelt at skifte fokus og når man kan, er det også let, men det kræver øvelse øvelse og øvelse. Udover at øve sig kræver det også, at du beslutter dig for, at du ønsker at ændre på den tilstand, du befinder dig i. Og hvis du ikke orker det, fordi det kræver energi, så er det også helt fint, men så skal du acceptere, at der ikke sker en forandring og leve med det valg du har taget. For vi har et valg og valget er dit.

Eksempler på at skifte fokus, og hvor du mærker en positiv forandring og en lettelse både mentalt og fysisk og rimelig hurtigt er, når du går eller løber en tur. At det ikke altid er muligt, er indlysende men det du altid kan gøre, er at flytte dig fra det sted du er hen til et andet sted. Det vigtige er, at du - helt bogstaveligt - flytter dig. Du kan også vælge at lytte til en podcast eller noget musik, skrive en mail eller ringe til en livline. Det der er helt essentielt er, at du gør noget HELT andet og fra et andet sted end dit udgangspunkt. På den måde flytter du dig fra det sted du var (også mentalt) hen til et andet. Den handling har en væsentlig betydning for, at dit humør skifter. For rigtig mange er det en daglig øvelse og øvelse gør mester. Prøv det og bliv opmærksom på den forskel det gør. Ikke bare for dig selv men for andre omkring dig. Du bliver afhængig af denne strategi men det er ufarligt og det smitter positivt :-)

bubble