Hvordan har du det?

Ønsker du mere overskud og motivation i din hverdag?

Det er vi mange der siger ja til og nok fordi vi har meget at tage stilling til hele tiden. Vi bliver bombarderet med informationer fra alle sider og vil gerne følge med i alt det der sker, for tænk, hvis vi gik glip af noget. FOMO fear of missing out ;) Og det gælder de fleste aldersgrupper :). I min optik får man altid, eller for det meste, noget godt ud af at forsøge at fokusere på at få det bedste ud af dagene og den tid der er i døgnet, samt forsøge at holde humøret og energien oppe og glæde sig over, alt det livet byder på. Vi ønsker at være nærværende, at have overskud og være motiverede og have energi til at klare vores hverdag og vores weekender. Vi skal bare finde ud af, hvordan vi gør. Da vi er individuelle skabninger, finder vi energi og motivation på forskellig vis. Det der virker for den ene, virker ikke nødvendigvis for den anden ;)

Næsten alt hænger sammen med vores tanker og den måde vi anskuer vores liv på. Så lidt firkantet kan man sige, at vi kan træne og øve os i, hvor meget energi vi bruger på vores tanker og tankemønstre, specielt når de er nærmest hæmmende for vores dagligdag. Metakognitiv terapi er en måde at komme videre på, for det handler om at få kontrol over sin tænkning. Når vi trives og livet kører for os, er alt godt. Når vi er mindre positive, har mørke tunge tanker og hverdagen bliver en kamp, så er det meget sværere, at navigere i. Vi bliver triste og mørksynede og det har en klar afsmittende effekt på vores følelser og vores adfærd og på vores omgivelser. Vi har et valg og oftest muligheden for at gøre noget ved vores situation. Og dermed vælge, hvilken retning vi skal stile at gå.

Mange af dem jeg taler med, både de unge og ældre, har haft mange bekymringer og udfordringer og flere end de plejer, efter Coronaen har været en del af vores liv. Senfølger er nævnt også blandt de unge, så der er hele tiden nye udfordringer. At de unge er tilbage og har været det længe, til normal undervisning, er de fleste lykkelige over. Men mange havde det faktisk helt fint ved online undervisningen. Det var en anden form for præstation de ydede og der var tid til at gå i dybden med nogle af fagene, som de ikke havde tid til tidligere. Andre fik det mentalt rigtig dårligt og udviklede angstlignende symptomer både for at være i nuet og for fremtiden. Fællestrækket både dengang og nu for mange er, at de ikke kan leve i nuet. De har svært ved at mobilisere kræfterne og deres fokus på at være her, lige nu. Vi ved desværre også, hvor stor magt de sociale medier har men ikke kun på de unge. Og kombinerer vi det med at man ikke er nærværende, så ser det sløjt ud mange steder. Derfor er det essentielt, at vi stadig er skarpe på at spore både de unge men også holde godt øje med vores kolleger, venner og famile, der udfordres af at kunne leve i nuet samt være udfordret af manglende selvtillid og selvværd. Samtaler er guld og der er evidens for at samtaler rykker meget på vores tankevirksomhed og overbevisninger. Så det er nødvendigt at du får talt med en, du har tillid til og som kan hjælpe dig videre med dine udfordringer.

Så har du svært ved at navigere i dit liv for øjeblikket eller har du svært ved at træffe de rigtige valg for dig, eller har du noget du vil væk fra men ikke kan gøre uden hjælp, så tag kontakt til mig. Jeg kan som professionel coach hjælpe dig ved hjælp af samtaler. At det kan være "hårdt" at arbejde med sig selv og gå dybt, betyder at du kan blive træt, ked af det eller frustreret. MEN der sker noget. Du kommer i gang med en proces, der kræver dig 100% og vil oftest resultere i, at du får det bedre, får mere overskud og energi og bliver i bedre humør. Du giver dig selv en gave. En af de bedste du kan give. What's not to like. Kom videre i dit liv og få den hjælp der skal til. Det kræver at du er åben over for at ville ændre på noget i dit liv. Nogle har brug for blot en enkelt samtale for at få fokus på det de gerne vil, andre har brug for flere.

Jeg møder dig der, hvor DU er og hjælper dig med at komme videre i dit liv og komme tættere på dine mål.

 

Læs mere

Det siger mine klienter og samarbejdspartnere

“Tak fordi din tillid”

Henriette, tak for din støtte og din store hjælp igennem de sidste 6 måneder. Jeg tør ikke tænke på, hvordan jeg havde haft det, hvis du ikke havde været der for mig. Din tro og tillid til at jeg ville komme igennem og få mindre sorte tanker både om Corona virus og mistroen til næsten alle, har lettet mig og jeg har genfundet glæden og dybden i livet og i min familie.

Malene 38 år

Tak Henriette
“Afsætte bekymringstid hjalp mig ”

Tak Henriette fordi du hjalp mig med alle mine tanker. Jeg bruger bekymringstiden og det virker rigtig godt for mig. Jeg giver dig den bedste anbefaling.

Ditte 36 år

Ditte 36 år
“Min støtte, også i denne Corona tid”

Tak for hjælpen Henriette, min faste klippe og støtte også i denne Corona tid. Jeg har sagt farvel til  mange af mine ubrugelige tanker og ved, hvad jeg skal, hvis de kommer frem igen.

Line 32 år

Line 32 år
“Livsglæden igen”

Jeg afsluttede mit forløb i december sidste år og ønsker kun at sige en stor tak til dig Henriette. Du har gjort en kæmpe forskel for mig og mit syn på mig selv og mine nærmeste. Jeg ønsker nu kun at være mig. TAK.

Malene 27
“Henriette har lært mig, at jeg er god nok”

Henriette har lært mig, at jeg er god nok, ligesom den jeg er. Jeg har ellers kæmpet for at gøre alle andre glade og tilfredse. Det har været sejt men et godt og lærerigt forløb. Tak for din måde at støtte mig på og dine SMS'er :-)

Camilla 19 år
“Det bedste der kunne ske”

Vores søn er blevet glad igen. Det bedste der kunne ske. Din måde at behandle Casper på og se og lytte til ham har gjort en kæmpe forskel. Bedste anbefaling fra os i familien.  Marianne

Mor til Casper 14 år
“Vores patienter er kommet med meget positive tilkendegivelser”

Henriette har siden 2011 haft mange patienter i coachingforløb. Henriette er uddannet coach og har i særlig grad brændt for dette arbejde.

Henriette har en fantastisk evne til at se det hele menneske og til at støtte og vejlede i svære perioder. Vores patienter er kommet med meget positive tilkendegivelser om udbyttet af disse samtaleforløb.

Som kollega har Henriette med sit dejlige humør og sin store indlevelsesevne også altid været højt skattet af os alle. Vi savner hende og kan give hende vores allerbedste anbefalinger, både som kollega og som coach.

Læge, Anne Fynboe
“Eleverne gennemfører i højere grad deres uddannelse”

Henriette har siden 2013 været tilknyttet Rosborg Gymnasium & HF som ekstern coach for elever med særlige behov. Henriette er god til at arbejde med elevernes udfordringer omkring selvværd og selvtillid og til at få dem til at blive bedre til at planlægge deres tid og få mere struktur på deres hverdag. Henriette arbejder også med elevernes forståelse af vigtigheden af at holde aftaler.

Henriettes arbejde med eleverne gør, at de i højere grad gennemfører deres uddannelse, og at de større grad indser ansvaret for egen trivsel.

Vi er glade for samarbejdet med Henriette og står til rådighed for uddybende kommentarer.

Brian Linke, Uddannelsesleder Rosborg Gymnasium & HF
“Henriette, Coach og Ambulance tjeneste”

En stor hjælp for mig til, - at kunne skelne og sortere, vælge og udføre samt udleve, - på et tidspunkt hvor store frustrationer var dominerende, - og troen på egne værdier og holdninger var blevet skubbet i baggrunden.

Henriette er i en session lyttende, tydelig, skarp, imødekommende og omsorgsfuld, og Henriette viser hurtigt at kunne skitsere og skille udfordringer ad.
Disse udfordringer bliver tydelige og derved bliver det muligt at prioritere og handle herpå. Professionelt.

Kirsten, 50 år
“Det var guld værd for mig!”

I maj 2017 brændte jeg sammen på mit arbejde og havde brug for at gøre noget. Havde følt mig dårlig tilpas på mit arbejde længe. Jeg ringede til min læge og fik fat på Henriette, som efterfølgende hjalp mig med at komme videre.

Det vigtigste for mig var din ro, din opmærksomhed, dit nærvær og dine enkle og gode råd så 1000 tak fordi du fik mig til at gøre noget aktivt ved min situation. Det var guld værd!

Lise Ebbesen
“Jeg oplevede en frihed”

Henriette har en evne til at stille skarpt og være nærværende og professionel. Hun formår at skabe en tryg ramme, hvor der opstår en afslappet åbenhed og dermed et helt særligt nærvær. 

Hun har en evne til at drage omsorg og er hurtig til at fange, hvor der skal tages fat. Henriette er en ildsjæl der brænder for sit arbejde, hvilket giver stor troværdighed og tillid. Jeg oplevede en frihed til at kunne fortælle om mine tanker og følelser og jeg har fået nyt fokus. Jeg giver Henriette mine bedste anbefalinger.

Liselotte
“Jeg fik struktur på min hverdag igen”

Under en længerevarende periode, hvor jeg var ret syg af stress, fik jeg kontakt til Henriette. På en meget dygtig og nærværende måde hjalp Henriette mig med at få struktur på min hverdag igen og ikke mindst med at bakke mig op og holde fast i mine fremtidsplaner. 

Henriette er lige hende, man har brug for, når tingene ser mørke og uoverskuelige ud. Hun spreder i den grad glæde og optimisme, så det varmer helt ind i hjertet. 

Tak Henriette.

Gitte, lærer, 56 år
“Det har været en god vejviser for mig”

Jeg bor i Vejle og har gået til coaching hos Henriette. Det har været en STOR hjælp og en god vejviser for mig at gå hos Henriette.

Huyla, 36 år
“Jeg er så taknemmelig”

TAK, fordi du har lytter til mine frustrationer og hjulpet mig videre på min vej. 

Henriette er utrolig empatisk og inspirerede. Hun formår, at få mig til, at vende tingene til noget positivt og konkret, som jeg kan arbejde med og det virker! Er så taknemmelig for den måde hun har hjulpet mig på, med sit altid glade væsen og evne til, at se mennesker.

Charlotte, Vejle
“Jeg fik nogle brugbare værktøjer”

Du fik mig til at se indad så jeg tog ejerskab for mine egne beslutninger.

Jeg fik nogle brugbare værktøjer til at komme bedre igennem hverdagen på.

Jeg havde en klar følelse af at Henriette var nærværende og ville MIG.

Anja
“Mere effektiv og glad”

Jeg har været glad og godt tilpas hos dig og har anvendt mange af de værktøjer du har givet mig, for at komme videre i livet.

Jeg er mere effektiv, nu men også glad.

Søren, 53 år
“Fokus på de rigtige ting”

Du har været en meget stor hjælp for mig og min familie. At få fokus på de rigtige ting og få hjælp til at handle på dem, er fantastisk at opleve.

Vi har lært at  prioritere vores liv efter hvad der er vigtigst for os i vores familie. Af hjertet tak. Også din altid positive glade imødekommenhed har været afsmittende og dejlig! Bedste anbefalinger til dig.

Christina, 44 år
bubble