Hvad er coaching

 Hvad er coaching?

Coaching handler om at hjælpe andre med at finde ud af, hvad de virkelig gerne vil og hvad der forhindrer dem i at opnå det. Derefter hjælpe dem med at nå i mål på en effektiv, positiv og ærlig måde. Når man er professionel coach, er aktiv lytning med hele sanseapparatet en meget vigtig del at beherske, for det gør det muligt at stille en massse vigtige og helt nødvendige spørgsmål samtidig med at være neutral og ikke decideret rådgivende. Selvfølgelig bliver jeg spurgt om at give råd og gør det også gerne, og det vil så fremgå tydeligt i en samtale, at mit råd er baseret på mine eller andres personlige erfaringer.

Gennem samtalerne hjælper jeg dig med at opdage og udnytte dit fulde potentiale men også med at være modig og turde vise det til andre. Med andre ord, at føre det ud i livet. Du bliver bevidst om dine ressourcer og dine gamle mønstre og i forløbet opdager du nye sider af dig selv og bliver opmærksom på de alternative muligheder, du har. Du skal selvfølgelig være åben for at få hjælp til de udfordringer du har.

Jeg har samtaler med unge og ældre. Folkeskole - og gymnasie elever. Kvinder og mænd med diverse udfordringer. Fællestrækket er, at de ønsker forandring i deres liv men har brug for hjælp til at få og opnå denne forandring. 

Husk, at vi fortjener at få det bedste ud af livet. Men vi skal selv gøre en indsats og være bevidst om vores ansvar.

bubble