Blog
mar '20
Struktur i dagligdagen er vigtigt i disse Corona tider

Struktur i dagligdagen er vigtigt i disse Corona tider

I de sidste knap 2 uger, er mine normale face to face samtaler foregået via telefonen eller via skype. Det er selvfølgelig nødvendigt i den nuværende situation, vi befinder os i. Udover mine private klienter har jeg elever fra bl.a. Rosborg gymnasium i Vejle, hvor jeg er tilknyttet som coach. For øjeblikket er det kun 3.g’erne, jeg har kontakt med, specielt i forbindelse med deres store opgave, SRP (studieretningsprojekt) og her bliver jeg hos nogle af eleverne ”lukket ind” i deres hyggelige arbejdsværelser, via billeder eller video, så jeg kan følge dem ad den kanal også. Klart er det super dejligt for mig, at opleve og tusind tak for det, I derude :) - I klarer det rigtig flot!

Ellers har det sidste stykke tid, været præget af samtaler med klienter, som har haft brug for sparring i forhold til, at være hjemme med familien, 24-7. Og klart, giver det nogle andre udfordringer. Men det gælder for de fleste af os og så må vi finde nye stier at gå ad, helt bogstaveligt talt. Vi kan begynde med at glæde os over, at vejret er så smukt og at det er forår. OG ikke mindst det faktum, at vi kan færdes i det fri, blot vi holder afstand. Vi kan gå lange ture, skabe nye oplevelser i skoven og ved stranden, sammen med børnene eller bare os selv. Vi skal være så taknemmelige over, at vi stadig må være udenfor. Vi kan også fordybe os i bøger, male eller begynde at skrive den artikel eller de digte vi længe har ønsket, at komme i gang med, men ikke haft tid til. Derudover kan vi lytte til den musik, vi holder vildt meget af, lave mad fra bunden, eller bage boller. Dyrke yoga på den måtte vi købte for 2 måneder siden men endnu ikke har brugt, så flittigt. Et rigtig vigtigt punkt er, at huske hinanden på, hvad det er, der fungerer godt i hverdagen og lad det vedblive at fungere godt. Og hvordan gør vi så det? Ved at skabe struktur i hverdagen, og tag et nyt initiativ i weekenden. Strukturen gør at I, som familie har noget at holde jer til, og der  kommer overblik. Det er enkelt og nemt at skabe. Sidst men ikke mindst, husk  også på, hvor ofte vi har været frustrerede over, at der aldrig er tid nok til alt det vi gerne vil nå. Det er der nu, så dyrk det. Og forsøg at smile lidt oftere. Det varmer altid og gør godt i denne usædvanlige situation, vi er i.

I andre samtaler har frygt og angst, samt stress fyldt meget og er blevet forværret pga. vores nuværende situation. Psykolog Sus Desirée, skrev i lørdags i Jyllands-Posten om frygt og angst. Hun beskrev, på en rigtig fin måde, hvordan vi rent faktisk kan skelne mellem frygt og angst:

”Psykologisk kan vi skelne mellem frygt og angst. Skelne mellem en reel trussel og en oplevet trussel. Frygten er en helt rationel og naturlig reaktion over for den virkelighed, vi alle står i. Der er helt rationelt set, en grund til at tage situationen alvorligt. Frygt er en reaktion på en reel trussel. Frygt, som begreb er i psykologien reserveret til situationer, hvor der er tale om en reel trussel. Den er håndgribelig og håndterbar, forstået på den måde, at vi kan handle i den situation vi nu engang er i. Vi kan gøre noget, vi tror på vil virke og vil have en effekt på situationen. Lige nu agerer vi og er rationelle, når vi bliver hjemme for at begrænse smitte” Sus Desirée fortsætter: ”Angst derimod er i psykologien, reserveret til at navngive en reaktion på noget i vores eget indre. Hvor der i stedet for en reel/konkret trussel er tale om en oplevet trussel. Den indre eller oplevede trussel er svær, fordi vi ikke kan handle konkret på den”

Så vi kan gruble og gøre os en masse bekymringer og nogle går også i panik, når de føler angst. Så modsat frygten, hvor vi kan bevare overblikket, også i svære og pressede situationer, så har angst den modsatte effekt. Vi bliver handlingslammede, paniske og kan ikke være i det vi er i, eller finde ro. Det er helt naturligt, at vi selvfølgelig er bekymrede i den nuværende Corona situation, alt andet ville være underligt men vi skal ikke ”overbekymre os” som Sus Desirée, siger. Og det ved vi alle, at der heller aldrig kommer noget godt ud af. Men det er essentielt at vi taler med andre om det der sker lige nu. Vi skal have det ud af vores system, og det hjælper at få luft for vores tanker og fortvivlelse og kan give positiv energi. Den energi kan så kanaliseres til at udvisse overskud og omsorg for en, der trænger til lidt opmærksomhed. Så send en SMS, til ham eller hende, du ved trænger til lidt opmærksomhed eller gejst. En der er lidt mere udsat eller ensom end du selv er. Forsøg at vise overskud, det gavner både dig selv og andre. Vi skal huske hinanden i denne tid og være lidt mere opmærksomme. Så ja, vi kan alle gøre en forskel ved at vise sammenhold, ordentlighed og omsorg samt gøre som vi får besked på af myndighederne.

En dugfrisk jysk ”bulletin”, som gør mig rigtig glad er, at jeg lige er kommet hjem fra en helt fantastisk tur i dejligt forårsvejr og mødte en del mennesker hist og pist, i små grupper og med masser af lang distance samtaler og smil. Og ingen af dem jeg så, holdt en mobiltelefon i hånden. De var opmærksomme på dem de var sammen med. Nuet og nærværet får mere og mere betydning hos os alle, for det er det vi har, det vi kan dyrke og så er det hamrende vigtigt. Pas på jer selv og hinanden. Vis sammenhold ved at holde afstand.

 

bubble