Blog
dec '17
Unge og stress anno 2017

Unge og stress anno 2017

Jeg er så privilegeret at arbejde med unge mennesker nogle dage om ugen, og det er en dejlig og spændende udfordring. Denne november blog er ment som en ros til de mange, der gør et stort arbejde for de unge men også ment som en påmindelse til de unge om, at det er vigtigt at de påtager sig et ansvar.

20% af de unge studerende på gymnasierne og HF er stressede. Og sådan har det faktisk været længe. Det er mest de unge piger, der mistrives, da de lader problemerne gå indad. Drengene derimod punktpræsterer og har lettere ved at acceptere en dårlig karakter og komme videre.

I januar udkom en rapport, ”Stress i gymnasiet”, skrevet af Anne Maj Nielsen og Laila Colding Lagerman, og udgivet af DPU, Aarhus Universitet. Det er spændende og lærerig læsning, der handler om, hvad der stresser gymnasieelever og hvordan forebyggelse og behandling virker med ”Åben og Rolig for Unge” (Å&RU).
Å&RU er et kursusforløb i stressreduktion, der er udviklet til unge ud fra et videnskabeligt udviklet kursus til voksne. Elever fra to gymnasier i Aalborg deltog i projektet og der blev udviklet indsatser til de unge i stil med dem, man tilbyder stressramte på arbejdsmarkedet. Og det har været en succes.

”Vi ved fra undersøgelser, at stressramte mennesker har sværere ved at fokusere, vælge ud og tilegne sig nye færdigheder, så det truer både de unges trivsel og deres læring, når de har højt niveau af stress” siger Anne Maj Nielsen, der er medforfatter til rapporten ”Stress i gymnasiet”

Kurset Å&RU i Aalborg omfattede grupper på 12 elever, som fik undervisning i, hvad stress er, hvordan stressreaktionerne kan håndteres, meditative øvelser, som kan mindske stress og samtaler, hvor de unge udvekslede erfaringer om stress og oplevelser af kursets øvelser samt individuelle samtaler med instruktørerne. Og det havde en rigtig god effekt for dem, som deltog. Efterfølgende ønskede de unge, ”at kurset kunne forlænges, da de er bekymrede om de gode virkninger kan holde sig, når de ikke får støtte gennem kurset”.

Men de unge er blevet klædt godt på, i den hjælp de har fået i Aalborg! Men der skal selvfølgelig følges op på dem og de værktøjer de har fået med sig. Og det sker også.
Projektet i Aalborg, som er kendt af mange, har givet mere end stof til eftertanke. Det er meget vigtigt, at der gøres noget rundt omkring på gymnasierne og at vi ikke bare lader de unge droppe ud af dette studie men vedbliver, at holde en dialog i gang med dem, der har det ekstra svært. De skal vide, at vi gør, hvad vi kan, for at støtte dem men samtidig er det vigtigt, at de også påtager sig et ansvar for sig selv og deres liv.

Vi skal med andre ord hjælpe den unge fra at VÆRE til at GØRE og inddrage dem i, at de har et medansvar. Derfor er det essentielt, at de unge gør en indsats for, at prioritere deres studietid og fritid. Og foretage valg! Det giver dem følelsen af, at være medbestemmende over deres eget liv. Det er også ret vigtigt, at de har en person eller flere, de har tillid til at åbne sig op over for. Og få den hjælp og sparring, der er med til at hjælpe dem videre. Studievejlederen kan evt. i samarbejde med en personlig coach, være dem der tager teten og støtter op omkring de unge med bl.a. voksensparring/ samtaler.

Det er vigtigt at pointere, at det ikke er alle de unge studerende, der er stressede. Faktisk mestrer 80% af de unge livet! Det er som om, at det perfekte er det nye normale.MEN livet er ikke perfekt, for nogen af os.Det kan vi lige så godt vænne os til. Og det skal vi alle lære at håndtere!

Men mange unge føler sig pressede og det kan være i alt fra, at følge med i undervisningen, afleveringerne, karaktererne og de høje forventninger, de har til sig selv. MEN samfundet har også ændret sig, siden de unges forældre gik i gymnasiet. Vi havde drømme og udfordringer helt som de unge mennesker i dag men vi havde ikke så mange valg at tage stilling til, som de har i dag.
Vi blev ikke forstyrret af diverse sociale medier. På det tidspunkt (80’erne) eksisterede mobiltelefoner eller bærbare computere ikke. Vi blev ikke bombarderet med notifikationer på Facebook mv, som de unge bliver i dag. Et dugfriskt tal fra Psykolog Tina Malchow-Møller, - som jeg havde den store fornøjelse, at opleve på et spændende foredrag i november ”Gråzone unge: - hvem hjælper Peter”– viser, at et ungt menneske i dag får 1040 notifikationer om dagen!!! 1040. Ja, det er vildt! Og det at tage stilling til den ene notifikation efter den anden, i alt fald reagere på den, så alle kan se, at man er med på beatet, kan stresse de unge.

Det kan også være helt andre ting, der stresser de unge og deres tanker. Det møder jeg ofte, som coach i mine samtaler på gymnasiet. Det kan f.eks. være, at den ene af forældrene er sygemeldt med stress eller depression og derfor ikke har det overskud, der skal til, for at støtte den unge i de udfordringer, de bakser med, netop fordi de selv har det svært.
At være skilsmisse barn, hvor man skiftevis bor hos den ene og den anden af forældrene og har svært ved at omstille sig til den nye situation. Og tilmed at skulle tilpasse sig den nye kæreste, som mor eller far har fået og som også har børn.
At den ene af forældrene er arbejdsløs og de problemer, det kan give på hjemmefronten.

Den struktur, som mange af de unge ønsker og søger efter- smuldrer, når hjemmet ikke fungerer! Det er ofte disse scenarier, kombineret med studielivet, der gør, at mange føler sig stressede eller kede af det. Derfor skal vi være OBS på, om den unge ændrer adfærd og sætte ind, hvis dette er tilfældet.
Og der kan vi, både som forældre, studievejledere og coaches gøre en indsats og en forskel for de unge. For de fleste, vil meget gerne have en mere positiv og struktureret hverdag.

SÅ vi skal blive ved med at gøre vores bedste og støtte dem et langt stykke hen ad vejen. Det giver trivsel og glæde og vil have en afsmittende effekt på de unges motivation for at være og lære. Det er et faktum, at der er mange dygtige og passionerede lærere og studievejledere og ikke mindst coaches, der støtter de unge i deres studie. Vi kan lære af hinanden og blive lidt bedre til at dele, hvordan vi gør!

 

bubble